Konsultatsioon

Prindi

Tööõigus jaguneb lihtsustatult kolmeks suuremaks grupiks:

  1. Töötervishoid ja tööohutus – märksõnad ohutusjuhend, riskianalüüs, nõuded töövahenditele, instrueerimine, tervisekahju, kutsehaigus, tööõnnetus;
  2. Kollektiivne tööõigus – märksõnad ametiühing, kollektiivleping, usaldusisik, kollektiivne töötüli, streik, riiklik lepitaja;
  3. Individuaalne tööõigus – märksõnad tööleping (ametijuhend), katseaeg, tööaeg, töötasu, puhkus, õppepuhkus, töölepingu sõlmimine ja muutmine, korraline ja erakorraline ülesütlemine, koondamine, töölepingu lõpetamine nö „omal soovil“ või poolte kokkuleppel, ülesütlemisavaldus, hoiatus, ärisaladus, konkurentsikeeld, koolituskokkulepe, varaline kahju, töökorralduse reeglid, töötasu arvutamise ja maksmise juhend, isikuandmete töötlemise nõusolek, töölepingu üleminek, individuaalne töövaidlus, töövaidluskomisjon, kohus jms.

Meie büroo on spetsialiseerunud viimasele valdkonnale ehk individuaalsele tööõigusele, seega saate meilt abi kõikides küsimustes alates töötaja tööle võtmisest kuni töölepingu lõppemiseni. Koostame vajalikke dokumente, sh töölepinguid ja töökorralduse reegleid, nõustame tööandjaid igapäevastes tööõiguslikes küsimustes, teostame olemasolevate tööõiguslike dokumentide täiendamist ja parandamist, aitame koostada töölepingu lõpetamiseks vajalikud dokumendid ning vajadusel esindame töövaidluses. Soovi korral viime läbi tööle võetavate personalijuhtide teadmiste testimist, et aidata tööandjal valida kandidaatide hulgast parim. Samuti teostame personalialase dokumentatsiooni auditit ning nõustame reorganiseerimiste, üleviimiste ja jagunemistega tekkivates tööõiguslikes küsimustes. Pikaajalisi kliente esindame vajadusel kollektiivlepingu sõlmimisel ja kollektiivse töötuli lahendamisel. Viieteistkümne aasta jooksul oleme andnud nõu rohkem kui 1400-le tööandjale. Meie klientide arvamused meie poolt osutatava konsultatsiooni kvaliteedi kohta leiad rubriigist „Teised meist“.

Konsultatsioonile soovijate abistamiseks on asjakohane informatsioon jagatud järgmistesse rubriikidesse:
  • Nõustamise põhimõtted: juhendame, kuidas esmakordselt meie poole pöörduda, millal eelistada e-kirja ja millal helistamist. Selgitame ka büroo töökorralduse põhimõtteid ja tööandjate konsulteerimise võimalusi. Anname ülevaate, milliseid dokumente koostame ja millistes küsimustes saame aidata.
  • Nõustamise maksumus: büroos kehtib viieteistkümnendat aastat reegel, et kliendile esitatakse tehtud tööde kohta aruanne, kus tööaeg on näidatud 5-minutilise täpsusega. Tööaruande aktsepteerimise ja tehtud tööde vastuvõtmise järgselt väljastame elektroonilise arve. Rubriigist leiate nii tööaja arvestuse põhimõtted kui tööaruannete näidised. Samuti on rubriigis toodud soovitused, kuidas saada parimat teenust võimalikult väikese tasu eest.
  • Tasuta materjalid: siit leiate erinevad tööõigust puudutavad materjalid: artiklid, lõputööd, kohtuotsused, juhendid jms. Materjalide tellimiseks märgistage need linnukesega ja sisestage enda e-kirja aadress. Materjalid saadetakse koheselt e-kirjaga.
  • Kasulikud lingid: oleme omal valikul toonud välja mõned veebilehed, kus on meie hinnangul asjalikku tööõigust puudutavat informatsiooni. Rubriigis on ka loetelu tasuta tööõiguse alase konsultatsiooni andjatest.
Täiendav informatsioon tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonil 646 2359. Lisainfo ka rubriigis „Kontakt“.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja