Töövaidlus

Prindi
Töövaidlused jagunevad:
  • Kollektiivne töötüli: märksõnad kollektiivleping ja selle täitmine, töösulg, streik, riiklik lepitaja. Vaidlus lahendatakse kollektiivse töötüli lahendamise seaduse alusel.
  • Individuaalne töövaidlus: siia alla kuuluvad kõik vaidlused, mis võivad tekkida töölepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni. Märksõnad: töölepingu muutmine, katseaja eesmärgi mittesaavutamine, töötasu arvutamise ja maksmise juhend, vähemsaadud töötasu, töötasu maksmisega viivtamine, korraline ja erakorraline ülesütlemine, koondamine, töölepingu lõpetamine nö „omal soovil“ või poolte kokkuleppel, ülesütlemisavaldus, usalduse kaotus, töökohustuste rikkumine, hoiatus, ärisaladus, konkurentsikeeld, koolituskokkulepe, varaline kahju, töökorralduse reeglid, töölepingu üleminek, individuaalne töövaidlus, töövaidluskomisjon, kohus jms. Vaidlus lahendatakse töövaidluse lahendamise seaduse alusel töövaidluskomisjonis või kohtus.
Meie büroo on spetsialiseerunud viimasele valdkonnale ehk individuaalsele tööõigusele, seega saate meilt abi kõikides küsimustes alates töötaja tööle võtmisest kuni töölepingu lõppemiseni. Koostame vajalikke dokumente, sh töölepinguid ja töökorralduse reegleid, nõustame tööandjaid igapäevastes tööõiguslikes küsimustes, teostame olemasolevate tööõiguslike dokumentide täiendamist ja parandamist, nõustame reorganiseerimiste, üleviimiste ja jagunemistega tekkivates tööõiguslikes küsimustes; aitame koostada töölepingu lõpetamiseks vajalikud dokumendid ning vajadusel esindame töövaidluses.

Viieteistkümne aasta jooksul oleme andnud nõu rohkem kui 1400-le tööandjale ja esindanud pooli enam kui 500-s töövaidluses (lisaks kokkuleppe, kompromissi või töötajapoolse nõuetest loobumisega lõppenud vaidlused). Meie klientide arvamused meie poolt osutatava konsultatsiooni kvaliteedi kohta leiad rubriigist „Teised meist“.


Töövaidluses esindamise soovijate abistamiseks on asjakohane informatsioon jagatud järgmistesse rubriikidesse:
  • Vaidlustamise tähtajad: selgitame, millise aja jooksul peaks tööandja oma nõuded töövaidlusorganile (kohus või töövaidluskomisjon) esitama.
  • Esindamise põhimõtted: juhendame, kuidas töövaidlusavalduse saamisel või nõude esitamiseks käituda. Selgitame büroo töökorralduse põhimõtteid ja tööandjate esindamise võimalusi. Anname ülevaate, milliseid dokumente koostame ja millistes küsimustes saame aidata.
  • Esindamise kulud: büroos kehtib viieteistkümnendat aastat reegel, et kliendile esitatakse tehtud tööde kohta aruanne, kus tööaeg on näidatud 5-minutilise täpsusega. Tööaruande aktsepteerimise ja tehtud tööde vastuvõtmise järgselt väljastame elektroonilise arve. Rubriigist leiate nii esindamisega tekkiva tööaja arvestuse põhimõtted kui tööaruannete näidised. Samuti on rubriigis toodud soovitused, kuidas saada parimat teenust võimalikult väikese tasu eest.
  • Huvitavad vaidlused: siit leiate erinevate tööõigust puudutavate otsuste lühikokkuvõtted.
Täiendav informatsioon tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonil 646 2359. Lisainfo ka rubriigis „Kontakt“.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi juhataja