Töövaidlus

Esindamise põhimõtted

Prindi

Tänu kaasaegse infotehnoloogia arengule ja võimalusele saada konsultatsiooni e-kirja teel asuvad meie kliendid kõikjal üle Eesti. Oma tegutsemise 15 aasta jooksul oleme nõustanud rohkem kui 1400 tööandjat ja esindanud enam kui 500-s töövaidluses (lisaks vaidlused, mis on lõppenud töövaidlusorgani väliselt kompromissiga või töötaja poolt nõuetest loobumisega).

Individuaalse töövaidluse lahendamisega tegelevad töövaidluskomisjon ja kohus. Töövaidluskomisjonis tööandjat esindavale isikule ei ole hariduse- vm nõudeid kehtestatud, seega saab tööandja juhatuse liige esindada ennast ise, volitada selleks nt personalijuhti või palgata juristi väljastpoolt. Kohtus esindaval lepingulisel esindajal peab olema akadeemiline õigusharidus. Riigikohtus saab esindada advokaat.
Kuna oleme õigusbüroo ja meie juristid on akadeemilise õigusharidusega, siis saame tööandjaid esindada nii töövaidluskomisjonis, maakohtus kui ringkonnakohtus. Riigikohtus esindamiseks teeme koostööd kahe advokaadibürooga ja seega saame tööandjat aidata töövaidlustes kõigis astmetes.

Juhime tähelepanu, et individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse § 16 kohaselt tuleb töövaidluskomisjonile esitatud avaldus vaadata töövaidluskomisjonis läbi ühe kuu jooksul. Selle ühe kuu jooksul saabub (töötaja) avaldus, see saadetakse vastaspoolele (tööandjale), kes peab jõudma koostada kirjaliku vastuse ja esitama selle koos tõenditega töövaidluskomisjonile, samuti toimub ühe kuu sees töövaidluskomisjoni istung. Töövaidluskomisjonid püüavad nimetatud ühekuulisest tähtajast ka kinni pidada, seega on töövaidlustes kirjaliku vastuse koostamise ja esitamise ning istungi ettevalmistamise aeg oluliselt lühenenud. Samal ajal on meie juristidel korraga töös erinevad nõustamised ja töövaidlustes esindamised ning kohtumisaja leidmine võib nõuda aega. Eeltoodud põhjustel ärge jätke juristi poole pöördumist viimsele hetkele.

Kui soovite saada abi töövaidlusasja lahendamiseks, siis saate meie poole pöörduda telefoni või e-kirja teel. Lisaks käesolevale selgitusele soovitame tutvuda ka rubriigiga „Nõustamise põhimõtted“.

Kui olete esmakordne klient ning ei saanud kodulehelt piisavalt informatsiooni, siis helistage 64 62 359 (juhised rubriigis „Helista“). Enne helistamist koguge kokku asjakohased dokumendid ja kirjutage endale üles olulised märksõnad ning kuupäevad. Võtke töövaidluskomisjonist saabunud materjalid ja tööandjal lisaks olemaolevad dokumendid helistamise ajaks käeulatusse. Telefoni teel me reeglina nõu ei anna, kuid saame selgitada kiirelt välja töövaidluse olemuse ja võimalikud kulgevad tähtajad ning kooskõlastada büroos toimuva konsultatsiooni aja.
Esmakordse kliendina võite saata meile ka e-kirja (juhised rubriigis „Saada e-kiri“). Kirjeldage töövaidluse seisu ja oma soovi põhjalikult ning küsige kõigepealt hinnapakkumist. Võimalusel saatke materjalid skaneeritult kahe erineva e-kirjaga: esimesega töövaidluskomisjonist või kohtust saabunud dokumendid ja teisega tööandjal lisaks olemasolevad dokumendid koos kronoloogilise selgituse ja enda kontaktidega. Esmakordsed kliendid määrame reeglina esimesel korral nõustamisele büroosse, seega võiksite lisada esimesse kirja ka võimalikud kohtumiseks sobivad või mittesobivad ajad.

Töövaidluse asjaolude väljaselgitamiseks oleks soovitatav kohtuda esimesel korral meie büroos. Kohtumisel võiks osaleda juhatuse liige, raamatupidaja (tööaja või töötasu vaidlustes), töötaja vahetu juht ja isikud, keda tööandja kavatseb kasutada töövaidluses tunnistajana. Kohtumise käigus saame hinnata töövaidluse asjaolusid, selgitada välja tõendid ja nende kasutatavuse (sh võimalike tunnistajate ütlused). Samuti saame kokku leppida, kes millise töölõiguga tegelema hakkab; kas oleks otstarbekam, kui vastuse projekti teeb tööandja ja meie vaatame selle üle; kas vastuse teeme meie; kas istungile läheb tööandja ise; kas istungil esindame meie; kas edasine töö on võimalik teostada e-kirja teel või on vaja määrata uus kohtumine; kui palju võiks esindamine maksta; kas asja saab lahendada töövaidlusorgani väliselt jne. Kohtumise järgselt on tööandjal ülevaade töövaidluse seisust ja edasisest töömahust. Seejärel saab tööandja otsustada, kas tegeleb vaidlusega edasi ise; teeb ise, kuid küsib vajadusel nõu; kasutab meid esindajana jms.

Nõustamine büroos toimub ainult eelregistreerimise alusel. Külalistele on büroo vastuvõtusaalis Wifi lisavõrk, seega saate sülearvuti soovi korral kaasa võtta. Juhised meie asukoha, lähimate ühistranspordi peatuste ja parkimisvõimaluste kohta leiate rubriigist Kontakt. Kui leppisite konsultatsiooni kokku, kuid ootamatuste tõttu ei saa kohale tulla või hilinete, andke sellest kindlasti esimesel võimalusel teada telefonile 646 2359.

Tuletame meelde, et juristidele ja arstidele tuleb kõik ausalt ära rääkida, ainult siis on võimalik panna täpne diagnoos ja leida parim ravi. Kuigi igas vaidluses on lisaks meie kliendile olnud ka vastaspool, kes ei pruugi meisse kõige sõbralikumalt suhtuda, oleme suutnud 15 aasta jooksul hoida oma maine puhta ja usaldusväärsena, seega võite meid usaldada.

Meie eesmärk on lahendada tööandja probleem võimalikult kiiresti, tööandja kasu silmas pidades ning tööandjale võimalikult väheste kulutustega. Seega juhul, kui tööandjalt saabunud e-kirja ja dokumentide läbitöötamise käigus näeme, et töövaidlusasja menetlemine ei anna ilmselt soovitud tulemust ja mõistlikum oleks töövaidlusasi lahendada töövaidlusorgani väliselt, siis anname sellest kohe teada. Saate meilt osta tervikesindamise või teha kogu töö ise ja kasutada meid vaid üksikute etappide osas nõustajana. Andke oma soovidest, vajadustest ja võimalustest teada ning kindlasti leiame tööandjale sobivaima lahenduse.

Põhjalikumalt saab teostatud tööde hinna kujunemise ja tasustamise kohta lugeda rubriikides „Esindamise kulud“ ja „Nõustamise kulud“. Samast leiate ka tööaruannete näidised koos võimalike tööde maksumusega. Meie klientide arvamusi meie poolt tehtud tööde kohta saate lugeda rubriigist „Teised meist“.

Täiendavate küsimuste puhul helistage tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonile 646 2359.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja