Koolitused

Koolitamise põhimõtted

Prindi

Heli Raidve Tööõigusabi juristid on Eesti tuntumate koolitus- ja konverentsikorraldajate ning personalitöötajate, raamatupidajate ja juhtide poolt hinnatud lektorid. Viieteistkümne tegevusaasta jooksul oleme esinenud rohkem kui 300-l koolitusel, konverentsil, seminaril ja loengul, sealhulgas juristide aasta tähtsündmusel - Eesti Õigusteadlaste päevadel; koolitanud kohtunikke ja töövaidluskomisjonide juhatajaid ning viinud läbi sisekoolitusi. Korraldame oma bürooga aastas ühe või kaks Tallinnas toimuvat koolitust, millele registreerumine toimub meie kodulehe kaudu. Pikaajalistele klientidele korraldame kord aastas kinnise väliskoolituse. Aastate jooksul on sellistel koolitustel ja loengutel osalenud kokku üle 15 000 kuulaja.

Soovi korral saate meilt tellida lektori nii avaliku loengu kui ka sisekoolituse või –seminari läbiviimiseks. Tavapäraselt viivad koolitusi läbi Mari Rask või Heli Raidve, kes on lisaks juhataja, juristi ja lektori tööle ka Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.
Loengu tellimiseks saatke meile e-kiri, andke selles ülevaade oma soovidest teemade ja materjalide osas, koolituse toimumise asukohast, sihtgrupist, loengu päeva ajakulust ja soovitavast kuupäevast.

Loengu või sisekoolituse maksumus sõltub reeglina loenguga kaasneva töö ajakulust ning loengu päeva ajakulust. Kaasnevad tööd ja loengu päeva ajakulu liidetakse ning moodustub loengu üldkulu, mis korrutatakse tunnitasuga 132 eurot (+ käibemaks) ja tulemuseks on loengu maksumus.

Loenguga kaasnevate tööde hulka kuuluvad loengu ajakava ja teemade kooskõlastamine; materjalide koostamine ja e-kirjaga saatmine (osalejatele paljundab korraldaja); loengut tutvustava artikli kirjutamine; nimeliste koolitustunnistuste koostamine; ette saadetud küsimuste läbitöötamine jms.
Kui saame kasutada materjalidena mõne varasema koolituse slaide, siis kulub nende kohendamisele tavapäraselt sõltuvalt loengu pikkusest 30 minutit -1,5 tundi. Esmakordsete slaidide koostamise ajakulu on koos slaidide kontrollimisega keskmiselt 4 minutit ühele slaidile (arvestuslikult ettekandes üks slaid = 4-8 minutiline ettekanne). Materjalid saadame koolituse tellijale, kes korraldab nende paljundamise ja koolitusmaterjalide trüki omal kulul.
Enne loengut osalejate poolt saadetud küsimuste läbitöötamine või tööandja poolt sisekoolituse läbiviimiseks saadetud tööandja sisemiste dokumentide läbitöötamine arvestatakse tööajana keskmiselt 1 lk / 2-4 minutit (töötasu ja tööaega sisaldavad dokumendid ja küsimused keskmiselt 4-5 minutit / 1 lk).

Loengu päeva ajakulu arvestatakse meie Gonsiori tänava büroost väljumisest kuni sinna tagasijõudmiseni. Kui loeng toimub nt Tallinna kesklinnas mugava parkimisega kohas 10-16, siis arvestatakse tööajana ajavahemik, mis jääb ca 9.35 büroost väljumise ja 16.15 büroosse tagasijõudmise vahele (ca 6 t 40 minutit). Tartus 10-16 toimuva loengu puhul arvestatakse tööajana Tallinnas Gonsiori tänava büroost 7.00 väljumise ja büroosse 19.00 tagasijõudmise vahele jääv aeg (ca 12 tundi). Kui päeva ajakulu ületab 8 tundi, siis seda ületav aeg on reeglina kallim (erandiks pikaajalised ja palju loenguid tellivad koostööpartnerid, nagu nt Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kelle puhul arvestatakse ka 8 t ületav osa tavatasuga). Mitmepäevaste Tallinnast väljas toimuvate koolituste puhul on loengu päeva ajakulu arvestamine, lektori ööbimine jm erikokkuleppe alusel. 

Lisaks väljaspool bürood toimuvatele loengutele on kuni 8 osalejaga koolitusi ja seminare (pikkusega ühest tunnist kuni 8 tunnini ja vahemikus 9.30 kuni 18.30) võimalik korraldada ka meie büroos. Koolituse või seminariga kaasnevate tööde ajakulu ja büroos toimuva koolituse ajakulu liidetakse ja korrutatakse tunnitasuga 132 eurot (+ käibemaks), tulemuseks on loengu või seminari maksumus. Osalejate toitlustamine, koolitusmaterjalide trükk jms vastavalt korraldaja soovile erikokkuleppe alusel. Selliseid kuni 8 osalejaga koolitusi saavad tellida ka nt mitu äriühingut või asutust koos, sellisel juhul jagatakse koolituse maksumus tellijate vahel vastavalt osalejate arvule. Kuna koolituse hinnale ei lisandu ruumide rendi tasu, sobib see ka nt juhtkonna koolituste jms läbiviimiseks.
Oleme paindlikud, seega mistahes huvitava mõtte korral võtke meiega ühendust ja leiame koos sobiva lahenduse.

Klientide arvamusi meie lektorite ja loengute taseme kohta saad lugeda rubriigist „Teised meist“. Täiendavate küsimuste puhul helistage tööpäeviti vahemikus 9.30-16.30 telefonile 646 2359.

Lugupidamise ja heade soovidega Heli Raidve
Magister iuris
Heli Raidve Tööõigusabi AS, juhataja